ROBOTY  BUDOWLANE  2018

Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:28/ZP/2018

Termin składania ofert:26.10.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik A do SIWZ

c.d. Załącznika A 

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

 Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

 Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:19/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.10.2018 r. godz. 11:30 , otwarcie ofert  godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik A do SIWZ 

Przedmiar robót 

c.d. Załącznika A

STW i OR

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

UWAGA !! Informacja o unieważnieniu postępowania