Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Witamy!

Budynek szpitala