Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Witamy!

Budynek szpitala

Informacja                                      11-02-2014

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, uprzejmie informuje, iż działalnośc Punktu Ewidencyjnego w Proszowicach zostaje zawieszona do odwołania.