Praca

Ogłoszenie

07-11-2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy następujących specjalizacji: Pediatria, Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Choroby Zakaźne, Choroby Wewnętrzne, Medycyna Rodzinna

ogłoszenie_lekarze_2016_r.odt

Ogłoszenie

07-11-2016

Dyrekcja Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ogłasza konkursy na stanowiska: Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Proszowicach, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Proszowicach, Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków SP ZOZ w Proszowicach

ogłoszenie_Ordynatorzy_i_Oddzialowe