Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Praca

Ogłoszenie

20-09-2016

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni pracownika na stanowisku mgr farmacji lub technika farmacji

 

apteka.odt [11.9 KB]

 

Ogłoszenie

04-07-2016

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Chirurga

 

ogłoszenie_chirurg.doc [20.5 KB]

 

08-06-2016

 

Ogłoszenie

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Dermatologa

 

ogłoszenie_dermatolog.docx [10.9 KB]

 

31-05-2016

Ogłoszenie

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Noworodków

 

ogłoszenie-gin-ordynator.doc [23 KB]

 

30-05-2016

Ogłoszenie

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Lekarza Medycyny Rodzinnej do Ośrodka Zdrowia

 

lekarz_medycyna_rodzinna.docx [10.9 KB]

 

30-05-2016

Ogłoszenie

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Okulistę

 

ogłoszenie_okulista.docx [10.8 KB]

 

30-05-2016

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Lekarza Internistę na Oddział Wewnętrzny

 

lekarz_internista[1].docx [10.9 KB]


 

Ogłoszenie

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Ogłoszenie: inspektor-nadzoru-budowlanego.doc [25 KB]

 

Ogłoszenie

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza w izbie Przyjęć oraz Opiece Całodobowej

 

Ogłoszenie: ogłoszenie_opc.doc [26.5 KB]

 

Ogłoszenie

 

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych w zakresie zdalnego opisu Badań RTG klatki piersiowej i opisu badań Spirometrii.

 


Zarządzenie: zarządzenie_nr_31_2015_2.doc [87.5 KB]

Załącznik nr1: ogłoszenie_2015_2.doc [140.5 KB]

Załącznik nr2: załącznik_nr_2_do_zarządzenia_nr_31_2.doc [222.5 KB]

Załącznik nr3: oferta_2015_2.doc [136.5 KB]

Załącznik nr4: umowa_2015_2.doc [267.5 KB]

Załącznik nr5: oświadczenie_2015_2.doc [46 KB]

Załącznik nr6: zarządzenie_33_2.doc [48.5 KB]

Ogłoszenie

 

Postępowanie konkursowe na świadczenie usług  medycznych w zakładzie podmiotu leczniczego w 2015/2016 roku w zakresie wykonywania Badań RTG i Spirometrii pacjentom zgłaszającym się z zaproszeniem w ramach realizacji projektu pn.: Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w Powiecie Proszowickim, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa w ramach programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

 

Zarządzenie Nr 31: zarządzenie_nr_31_2015.doc [87.5 KB]

Załącznik Nr 1: ogłoszenie_2015_rok.doc [90 KB]

Załącznik Nr 2: załącznik_nr_2_do_zarządzenia_nr_31.doc [207 KB]

Załącznik Nr 3: oferta_2015.doc [122.5 KB]

Załącznik Nr 4: umowa_-_2015_r.doc [281.5 KB]

Załącznik Nr 5: oświadczenie_2015.doc [46 KB]

 

Ogłoszenie

Postępowanie konkursowe na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej RTG w szczególności zdalnego opisu badań RTG

 

ogłoszenie_cyfryzacja_rtg.doc [43 KB]

zarządzenie_cyfryzacja_rtg.doc [28 KB]

oferta_cyfryzacja_rtg.doc [33 KB]

szczegółowe_warunki_konkursu_rtg.doc [71 KB]

umowa_cyfryzacja_rtg.doc [49.5 KB]

załącznik_nr_5.doc [22.5 KB]

 

Sprostowanie

sprostowanie.doc [21 KB]

Aktualny formularz ofertowy

oferta_cyfryzacja_rtg-1.doc [34.5 KB]


Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach zatrudni Kardiologa

ogłoszenie_kardiolog_2014.doc [20 KB]

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach zatrudni Okulistę


ogłoszenie_lekarz_okulista_2014.docx [10.5 KB]

 

 

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach zatrudni Pielęgniarkę na stanowisku Z-cy Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii

 

ogłoszenie_z-ca_pielęgniarki_oddziałowej_2014.doc [22.5 KB]

 

 

 

Konkurs ofert

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych w zespołach ratownictwa medycznego oraz karetce TW w tut. SP ZOZ w 2014 r.

 

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_2014_rtm.doc [28 KB]

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_2014_rtm.doc [42.5 KB]

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_2014_rtm.doc [83.5 KB]

4.   Wzory Umów

umowa_2014_rtm.doc [110.5 KB]

umowa1_2014_rtm.doc [112 KB]

5.   Oferta

oferta_2014_rtm.doc [33.5 KB]

6.   Załącznik nr 5

załącznik_5_2014_rtm.doc [23 KB]

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_5a_2014_rtm.doc [23 KB]

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych przez lekarzy w Pogotowiu Ratunkowym oraz OPC tut. SP ZOZ w roku 2014

 

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_o_konkursie_2014_pr_opc.doc [30 KB]

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_o_konkursie_2014_pr_opc.doc [41 KB]

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_2014_pr_opc.doc [62.5 KB]

4.   Wzór Umowy

wzór_umowy_2014_pr_opc.doc [77 KB]

5.   Oferta

oferta_2014_pr_opc.doc [36.5 KB]

6.   Załącznik nr 5

załącznik_nr_5_2014_pr_opc.doc [23.5 KB]

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_nr_5a_2014_pr_opc.doc [23 KB]

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych przez lekarzy w tut. SP ZOZ w roku 2014

 

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_o_konkursie_ofert_2014_r..doc [39 KB]

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_o_konkursie_2014_r..doc [50 KB]

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_konkursu_2014.doc [104 KB]

4.   Wzór Umów

umowa_wzór_ls_2014.doc [89 KB]

umowa_wzór_ls-szo_2014.doc [72 KB]

umowa_wzór_gas_2014.doc [75 KB]

umowa_wzór_dlt_2014.doc [77.5 KB]

umowa_wzór_aos-bs_2014.doc [77 KB]

umowa_wzór_aos_2014.doc [73.5 KB]

5.   Oferta

oferta_2014.doc [41.5 KB]

6.   Załącznik nr 5

załącznik_nr_5_2014_r..doc [23.5 KB]

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_nr_5a_2014_r..doc [23 KB]

 

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych w Centralnym Laboratorium w roku 2014

Pliki do pobrania:

zarządzenie_o_konkursie_laboratorium_2014.doc [58 KB]

ogłoszenie_laboratorium_2014_r..doc [40 KB]

szczegółowe_warunki_konkursu_laboratorium_2014_r..doc [70.5 KB]

wzór_umowy_laboratorium_2014_r..doc [127.5 KB]

załącznik_nr5_laboratorium_2014_r..doc [23 KB]

załącznik_nr5a_laboratorium_2014_r..doc [23 KB]

oferta_laboratorium_2014_r..doc [36 KB]