Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Praca

Ogłoszenie

Postępowanie konkursowe na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej RTG w szczególności zdalnego opisu badań RTG

 

ogłoszenie_cyfryzacja_rtg.doc [43 KB]

zarządzenie_cyfryzacja_rtg.doc [28 KB]

oferta_cyfryzacja_rtg.doc [33 KB]

szczegółowe_warunki_konkursu_rtg.doc [71 KB]

umowa_cyfryzacja_rtg.doc [49.5 KB]

załącznik_nr_5.doc [22.5 KB]

 

Sprostowanie

sprostowanie.doc [21 KB]

Aktualny formularz ofertowy

oferta_cyfryzacja_rtg-1.doc [34.5 KB]


Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach zatrudni Kardiologa

ogłoszenie_kardiolog_2014.doc [20 KB]

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach zatrudni Okulistę


ogłoszenie_lekarz_okulista_2014.docx [10.5 KB]

 

 

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach zatrudni Pielęgniarkę na stanowisku Z-cy Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii

 

ogłoszenie_z-ca_pielęgniarki_oddziałowej_2014.doc [22.5 KB]

 

 

 

Konkurs ofert

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych w zespołach ratownictwa medycznego oraz karetce TW w tut. SP ZOZ w 2014 r.

 

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_2014_rtm.doc [28 KB]

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_2014_rtm.doc [42.5 KB]

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_2014_rtm.doc [83.5 KB]

4.   Wzory Umów

umowa_2014_rtm.doc [110.5 KB]

umowa1_2014_rtm.doc [112 KB]

5.   Oferta

oferta_2014_rtm.doc [33.5 KB]

6.   Załącznik nr 5

załącznik_5_2014_rtm.doc [23 KB]

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_5a_2014_rtm.doc [23 KB]

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych przez lekarzy w Pogotowiu Ratunkowym oraz OPC tut. SP ZOZ w roku 2014

 

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_o_konkursie_2014_pr_opc.doc [30 KB]

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_o_konkursie_2014_pr_opc.doc [41 KB]

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_2014_pr_opc.doc [62.5 KB]

4.   Wzór Umowy

wzór_umowy_2014_pr_opc.doc [77 KB]

5.   Oferta

oferta_2014_pr_opc.doc [36.5 KB]

6.   Załącznik nr 5

załącznik_nr_5_2014_pr_opc.doc [23.5 KB]

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_nr_5a_2014_pr_opc.doc [23 KB]

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych przez lekarzy w tut. SP ZOZ w roku 2014

 

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_o_konkursie_ofert_2014_r..doc [39 KB]

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_o_konkursie_2014_r..doc [50 KB]

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_konkursu_2014.doc [104 KB]

4.   Wzór Umów

umowa_wzór_ls_2014.doc [89 KB]

umowa_wzór_ls-szo_2014.doc [72 KB]

umowa_wzór_gas_2014.doc [75 KB]

umowa_wzór_dlt_2014.doc [77.5 KB]

umowa_wzór_aos-bs_2014.doc [77 KB]

umowa_wzór_aos_2014.doc [73.5 KB]

5.   Oferta

oferta_2014.doc [41.5 KB]

6.   Załącznik nr 5

załącznik_nr_5_2014_r..doc [23.5 KB]

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_nr_5a_2014_r..doc [23 KB]

 

 

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych w Centralnym Laboratorium w roku 2014

Pliki do pobrania:

zarządzenie_o_konkursie_laboratorium_2014.doc [58 KB]

ogłoszenie_laboratorium_2014_r..doc [40 KB]

szczegółowe_warunki_konkursu_laboratorium_2014_r..doc [70.5 KB]

wzór_umowy_laboratorium_2014_r..doc [127.5 KB]

załącznik_nr5_laboratorium_2014_r..doc [23 KB]

załącznik_nr5a_laboratorium_2014_r..doc [23 KB]

oferta_laboratorium_2014_r..doc [36 KB]