Praca

Ogłoszenie

04-07-2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Chirurga

ogłoszenie_chirurg.doc

08-06-2016

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Dermatologa

ogłoszenie_dermatolog.docx

31-05-2016

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Noworodków

ogłoszenie-gin-ordynator.doc

30-05-2016

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Lekarza Medycyny Rodzinnej do Ośrodka Zdrowia

lekarz_medycyna_rodzinna.docx

30-05-2016

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Okulistę

ogłoszenie_okulista.docx

30-05-2016

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni Lekarza Internistę na Oddział Wewnętrzny

lekarz_internista.docx

 

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej Inspektora Nadzoru Budowlanego

Ogłoszenie:  inspektor-nadzoru-budowlanego.doc

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza w izbie Przyjęć oraz Opiece Całodobowej

Ogłoszenie:  ogłoszenie_opc.doc

Ogłoszenie

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych w zakresie zdalnego opisu Badań RTG klatki piersiowej i opisu badań Spirometrii.

 

Zarządzenie:  zarządzenie_nr_31_2015_2.doc

Załącznik nr1:  ogłoszenie_2015_2.doc

Załącznik nr2:  załącznik_nr_2_do_zarządzenia_nr_31_2.doc

Załącznik nr3:  oferta_2015_2.doc

Załącznik nr4:  umowa_2015_2.doc

Załącznik nr5:  oświadczenie_2015_2.doc

Załącznik nr6:  zarządzenie_33_2.doc

Ogłoszenie

Postępowanie konkursowe na świadczenie usług  medycznych w zakładzie podmiotu leczniczego w 2015/2016 roku w zakresie wykonywania Badań RTG i Spirometrii pacjentom zgłaszającym się z zaproszeniem w ramach realizacji projektu pn.: Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w Powiecie Proszowickim, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa w ramach programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zarządzenie Nr 31:  zarządzenie_nr_31_2015.doc

Załącznik Nr 1:  ogłoszenie_2015_rok.doc

Załącznik Nr 2:  załącznik_nr_2_do_zarządzenia_nr_31.doc

Załącznik Nr 3:  oferta_2015.doc

Załącznik Nr 4:  umowa_-_2015_r.doc

Załącznik Nr 5:  oświadczenie_2015.doc

Ogłoszenie

Postępowanie konkursowe na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej RTG w szczególności zdalnego opisu badań RTG

ogłoszenie_cyfryzacja_rtg.doc

zarządzenie_cyfryzacja_rtg.doc

oferta_cyfryzacja_rtg.doc

szczegółowe_warunki_konkursu_rtg.doc

umowa_cyfryzacja_rtg.doc

załącznik_nr_5.doc

Sprostowanie

sprostowanie.doc

Aktualny formularz ofertowy

oferta_cyfryzacja_rtg-1.doc

 

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach  zatrudni Kardiologa

ogłoszenie_kardiolog_2014.doc

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach  zatrudni Okulistę

 

ogłoszenie_lekarz_okulista_2014.docx

Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach  zatrudni Pielęgniarkę na stanowisku Z-cy Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii

ogłoszenie_z-ca_pielęgniarki_oddziałowej_2014.doc

Konkurs ofert

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych w zespołach ratownictwa medycznego oraz karetce TW w tut. SP ZOZ w 2014 r.

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_2014_rtm.doc

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_2014_rtm.doc

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_2014_rtm.doc

4.   Wzory Umów

umowa_2014_rtm.doc

umowa1_2014_rtm.doc

5.   Oferta

oferta_2014_rtm.doc

6.   Załącznik nr 5

załącznik_5_2014_rtm.doc

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_5a_2014_rtm.doc

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych przez lekarzy w Pogotowiu Ratunkowym oraz OPC tut. SP ZOZ w roku 2014

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_o_konkursie_2014_pr_opc.doc

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_o_konkursie_2014_pr_opc.doc

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_2014_pr_opc.doc

4.   Wzór Umowy

wzór_umowy_2014_pr_opc.doc

5.   Oferta

oferta_2014_pr_opc.doc

6.   Załącznik nr 5

załącznik_nr_5_2014_pr_opc.doc

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_nr_5a_2014_pr_opc.doc

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych świadczonych przez lekarzy w tut. SP ZOZ w roku 2014

pliki do pobrania:

1.   Zarządzenie o konkursie ofert

zarządzenie_o_konkursie_ofert_2014_r..doc

2.   Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_o_konkursie_2014_r..doc

3.   Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_konkursu_2014.doc

4.   Wzór Umów

umowa_wzór_ls_2014.doc

umowa_wzór_ls-szo_2014.doc

umowa_wzór_gas_2014.doc

umowa_wzór_dlt_2014.doc

umowa_wzór_aos-bs_2014.doc

umowa_wzór_aos_2014.doc

5.   Oferta

oferta_2014.doc

6.   Załącznik nr 5

załącznik_nr_5_2014_r..doc

7.   Załącznik nr 5a

załącznik_nr_5a_2014_r..doc

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie usług medycznych w Centralnym Laboratorium w roku 2014

Pliki do pobrania:

  • Zarządzenie o konkursie ofert na dyżury w Centralnym Laboratorium na rok 2012

zarządzenie_o_konkursie_laboratorium_2014.doc

  • Ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie_laboratorium_2014_r..doc

  • Szczegółowe warunki konkursu

szczegółowe_warunki_konkursu_laboratorium_2014_r..doc

  • Wzór umowy

wzór_umowy_laboratorium_2014_r..doc

  • Załącznik nr 5

załącznik_nr5_laboratorium_2014_r..doc

  • Załącznik nr 5a

załącznik_nr5a_laboratorium_2014_r..doc

  • Oferta

oferta_laboratorium_2014_r..doc