Praca

Ogłoszenie

27-12-2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni pielęgniarkę do Ośrodka Zdrowia w Niegardowie

ogłoszenie - pielegniarka O. Z. Niegardów

Ogłoszenie

27-12-2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie Pediatrii do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach

Ogłoszenie

07-11-2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarzy następujących specjalizacji: Pediatria, Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Choroby Zakaźne, Choroby Wewnętrzne, Medycyna Rodzinna

ogłoszenie_lekarze_2016_r.odt