Wszelkich informacji dotyczących Domowego leczenia tlenem można uzyskać pod nr telefonu 12 386 52 67.

Informację można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 14,30.

Informacji udziela Małgorzata Sowińska, licencjat z pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego.

Do zadań domowego leczenia tlenem należy:

  1. Udzielanie porad lekarskich i pielęgniarskich w warunkach domowych dla pacjentów korzystających z tlenoterapii domowej przy użyciu koncentratorów tlenu.
  2. Edukacja zdrowotna pacjenta i rodziny w zakresie obsługi koncentratora tlenu.
  3. Promocja zdrowia i prowadzenie oświaty zdrowotnej wśród pacjentów i ich rodzin.

Domowe leczenie tlenem jest realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Wizyty domowe są bezpłatne.

Szpital dysponuje 30 własnymi koncentratorami tlenu, które są użyczane pacjentom bezpłatnie.