Świadczenia zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w niżej wymienionych Jednostkach Organizacyjnych Szpitala w Proszowicach.

1.Gminny Ośrodek Zdrowia w Igołomi

Kierownikiem Ośrodka jest Pani lek. med. Barbara Szałkiewicz - Dziób,

specjalizacja z chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej.

Telefon kontaktowy 12 287 30 14

2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wierzbnie

Kierownikiem Ośrodka jest Pan lek. med. Zbigniew Szydłowski,

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej.

Telefon kontaktowy 12 386 92 99

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegardowie.

Kierownikiem Ośrodka jest Pani lek. med. Maria Czarnecka,

specjalizacja z chorób wewnętrznych.

Telefon kontaktowy 12 386 90 99

4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skrzeszowicach

Telefon kontaktowy 12 387 17 00

Kierownikiem Ośrodka jest Pani lek. med. Stefania Grzebieluch – Jurek,

 specjalizacja z pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej.

5. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łuczycach

Kierownikiem Ośrodka jest Pan lek. med. Marcin Gaweł,

specjalista medycyny rodzinnej

Telefon kontaktowy 12 387 11 99

6. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach

Kierownikiem Ośrodka jest Pani lek. med. Hanna Jastrząb,

specjalista chorób wewnętrznych

Telefon kontaktowy 12 287 48 18

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są świadczenia opieki medycznej zapewniające zdrowym i chorym pomoc w warunkach ambulatoryjnych, w miejscu zamieszkania chorego w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Świadczenia w POZ udzielane są świadczeniobiorcom, którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru w danym Ośrodku.

W ramach świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna pacjent może korzystać z następujących zakresów świadczeń:

Lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ, transport sanitarny POZ, świadczenia pielęgniarki szkolnej w środowisku nauczania.

Świadczenia są udzielne w miejscu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, lub ze względu na stan zdrowia pacjenta, który nie może samodzielnie przyjść na wizytę do Ośrodka jest możliwość wizyty domowej po wcześniejszym zgłoszeniu lekarzowi lub pielęgniarce POZ.

Świadczenia POZ ukierunkowane są na diagnostykę, leczenie, zapobieganie, ograniczenie

niepełnosprawności, szczepienia ochronne dzieci i młodzieży, pielęgnację i edukację zdrowotną.

Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, pacjent ma prawo otrzymać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na badania: laboratoryjne, RTG, gastroskopię, badania mikrobiologiczne, kolonoskopię, skierowanie do lekarza specjalisty lub do Szpitala w ramach obowiązujących przepisów ustawowych.