Lekarze pracujący w Poradni:

dr n med. Jadwiga Pabian, specjalista psychiatrii,

lek .med. Jacek Bonarowski, specjalista psychiatrii,

Rejestracja do lekarza:

Osobiście

od godz. 8,00 do godz. 16,00 wtorek, piątek

 

od godz. 8,00 do godz. 18,30 środa

 

od 8,00 do 10,05 czwartek

 

od 8,00 do 13,30 sobota

Telefonicznie pod nr 12 386 51 91

w godzinach jak powyżej

Psycholog przyjmuje w gabinecie nr 19 na parterze budynku głównego Szpitala.

Psycholodzy pracujący w Poradni:

mgr Anna Babicz, psycholog, psychoterapeuta,

mgr Jolanta Rączka, psycholog, psychoterapeuta,

Rejestracja do psychologa:

Osobiście

od 8,00 do 18,00 wtorek

 

od 9,00 do 18,00 środa

Telefonicznie pod nr 12 386 52 63

w godzinach jak powyżej

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku Oddziału chorób Zakaźnych gabinet nr 11.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i uzależnień, udzielaniem porad rodzinnych w zakresie psychologii klinicznej, promocja zdrowia i prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni zdrowia psychicznego i odwykowej przyjmowania są bez skierowania, jedynie wymagane jest potwierdzenie uprawnień do korzystania ze świadczeń e-WUŚ, Pacjent ma prawo wyboru lekarza i psychologa z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK.

Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Poradnia współpracuje z Oddziałami Szpitala, konsultując pacjentów. Poradnia ściśle współpracuje z psychologami zatrudnionymi w Szpitalu.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji zajmującymi się leczeniem „odwykowym” pacjentów. Ściśle współpracujemy ze Szpitalem im. Babińskiego w Krakowie.

Pacjenci po leczeniu szpitalnym lub „odwykowym” mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni