Lekarz pracujący w Poradni:

 

lek. med. Jan Piątkiewicz, specjalizacja z chirurgii ogólnej, specjalista urolog

wtorek: 10.00 - 17.00

środa: 13.00 - 16.00

czwartek: 15.00 - 20.00

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

 

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, pracy Poradni, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

 

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 12 obok punktu pobrań krwi. Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń układu moczowo- płciowego, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu moczowo-płciowego, wykonywaniem drobnych zabiegów urologicznych, opieką poszpitalną nad pacjentami po hospitalizacji, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

Pacjenci zgłaszający się do poradni urologicznej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Poradnia współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, prowadzimy również kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną, co pozwala na dokładną diagnostykę schorzeń w tym schorzeń nowotworowych,

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałami Szpitala, Oddziałem Urologii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Poradnia zapewnia opiekę poszpitalną nad pacjentami po hospitalizacji i daje możliwość kontynuacji leczenia.

Współpracujemy również z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.