Lekarz pracujący w Poradni:

dr n med. Magdalena Nastałek ; specjalista dermatologii i wenerologii,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7,25 do godz. 19,35 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 51 33

od godz. 7,25 do godz.19,00 poniedziałek, środa.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 7,25 do 19.35 wtorek, czwartek, piątek.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 12.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń skórno-wenerologicznych,  diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami skórno – wenerologicznymi, diagnozowanie zmian skórnych, kierowaniem do zabiegów dermatologicznych na podstawie umów z podwykonawcami, zgłaszaniem chorób zakaźnych, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami skórno – wenerologicznymi.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni chorób skórno- wenerologicznej  przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego  usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia ściśle współpracuje z Pracownią mikrobiologiczną, Centralnym laboratorium, Poradnią chirurgii ogólnej, współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania  RTG, TK, badania USG. 

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałami szpitalnymi, pacjenci wymagający hospitalizacji ze względu na stan zdrowia kierowani są do Oddziału, po zakończeniu hospitalizacji pacjenci z przewlekłymi chorobami skóry,  mają możliwość kontynuacji leczenia w  poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.