Lekarz pracujący w Poradni:

 

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz.18:00 od poniedziałku do piątku

   

 

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

 

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 12.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń skórno-wenerologicznych,  diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami skórno – wenerologicznymi, diagnozowanie zmian skórnych, kierowaniem do zabiegów dermatologicznych na podstawie umów z podwykonawcami, zgłaszaniem chorób zakaźnych, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami skórno – wenerologicznymi.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni chorób skórno- wenerologicznej  przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego  usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia ściśle współpracuje z Pracownią mikrobiologiczną, Centralnym laboratorium, Poradnią chirurgii ogólnej, współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  radiologicznej wykonujemy badania  RTG, TK, badania USG. 

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałami szpitalnymi, pacjenci wymagający hospitalizacji ze względu na stan zdrowia kierowani są do Oddziału, po zakończeniu hospitalizacji pacjenci z przewlekłymi chorobami skóry,  mają możliwość kontynuacji leczenia w  poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.