Lekarze pracujący w Poradni:

lek. med. Barbara Kępińska – Szopa, specjalizacja choroby wewnętrzne, specjalista reumatolog,

lek .med. Jan Bertman, specjalizacja choroby wewnętrzne, specjalista reumatolog, specjalista choroby zakaźne,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet j nr 2.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń reumatologicznych narządu ruchu, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi narządu ruchu, diagnostyką reumatoidalnego zapalenia stawów, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami reumatologicznymi.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni reumatologicznej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badania USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną.

Prowadzimy diagnostykę w zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałami Szpitala, pacjenci wymagający hospitalizacji ze względu na stan zdrowia kierowani są do Oddziału, po zakończeniu hospitalizacji pacjenci z przewlekłymi chorobami reumatologicznymi, mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.