Lekarze pracujący w Poradni:

 

lek. med. Barbara Kępińska – Szopa, specjalizacja z chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

 

poniedziałek - środa: 7.25 - 15.00

czwartek: 13.30 - 21.05

 

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

 

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala w gabinecie nr 2.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń reumatologicznych narządu ruchu, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi narządu ruchu, diagnostyką reumatoidalnego zapalenia stawów, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami reumatologicznymi.

Pacjenci zgłaszający się do poradni reumatologicznej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badania USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną.

Prowadzimy diagnostykę w zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałami Szpitala, pacjenci wymagający hospitalizacji ze względu na stan zdrowia kierowani są do Oddziału, po zakończeniu hospitalizacji pacjenci z przewlekłymi chorobami reumatologicznymi, mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.