Lekarz pracujący w Poradni:

 

lek. med. Irena Buczek – Czuba, specjalizacja rehabilitacja medyczna

 

poniedziałek: 7.00 - 12.30

wtorek: 12.00 - 18.00

środa: 7.00 - 12.30

czwartek: 7.00 - 17.00

piątek: 7.00 - 17.55

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku 

   

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

 

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

 

Znajduje się na  parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 10.

Zajmuje się udzielaniem porad w warunkach ambulatoryjnych i warunkach domowych w zakresie rehabilitacji medycznej, kwalifikowaniem i kierowaniem chorych do zakładów leczniczych, kierowaniem chorych na zabiegi rehabilitacyjne, promocją zdrowia i prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni rehabilitacyjne przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG. Poradnia ściśle współpracuje z Działem Fizjoterapii Szpitala w Proszowicach . Pacjenci zgłaszający się do Działu Fizjoterapii zobowiązani są posiadać stosowne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, wystawione przez lekarza POZ, lekarza specjalistę, lub lekarza Poradni rehabilitacji. Dział Fizjoterapii znajduje się poniżej parteru budynku głównego Szpitala. Celem ustalenia terminu zabiegów rehabilitacyjnych pacjenci mogą się zgłaszać od poniedziałku do piątku od 7,00 do 18,00 osobiście.

Dział Fizjoterapii zajmuje się wykonywaniem zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii: światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, pole elektromagnetyczne, krótkie fale, elektroterapia, ultradźwięki i laseroterapii.

Dział Fizjoterapii świadczy również usługi zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów w warunkach domowych w ramach Umowny z NFZ.