Lekarze pracujący w Poradni:

lek. med. Stanisław Golowski, specjalista neurolog.

lek. med. Krystyna Kozera – Szarpak, specjalizacja z neurologii,

lek. med. Antoni Bojda, specjalista neurolog.

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 9 obok punktu pobrań krwi.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń neurologiczny, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, wykonywaniem badań diagnostycznych EEG, kierowaniem na rehabilitację leczniczą pacjentów po przewlekłych schorzeniach neurologicznych, opieką poszpitalną nad pacjentami po hospitalizacji, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni neurologicznej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Poradnia współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, EEG, prowadzimy również  kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną, co pozwala na dokładną diagnostykę schorzeń w tym schorzeń nowotworowych. Nasi pacjenci maja możliwość konsultacji w Ośrodkach specjalistycznych w Krakowie na podstawie zawartych umów.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem neurologii Szpitala. Poradnia zapewnia opiekę poszpitalną nad pacjentami po hospitalizacji i daje możliwość kontynuacji leczenia. Współpracujemy również z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.