Lekarz pracujący w Poradni:

 

dr n med. Adam Markiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog

wtorek: 13.00 - 20.00

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

 

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

 

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 2.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń nerek, diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami nerek, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni nefrologicznej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badania USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałami Chirurgii Ogólnej, pacjenci wymagający zabiegu wykonania przetoki tętniczo – żylnej ze względu na stan zdrowia są kierowani do Oddziału. Pacjenci z przewlekłymi chorobami nerek, mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.