Lekarze pracujący w Poradni:

lek. med. Barbara Zastawna, specjalista otolaryngolog.

lek. med. Roman Drążek, specjalista otolaryngolog.

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz.10:00 do godz.18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 1

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami laryngologicznym, na podstawie zawartych umów z podwykonawcami Nasi pacjenci są kierowani na konsultacje do Ośrodków specjalistycznych w Krakowie, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami laryngologicznymi gardła, uszu, zatok.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni laryngologicznej, przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia ściśle współpracuje z Pracownią mikrobiologiczną, Centralnym laboratorium, Na podstawie zawartych umów z podwykonawcami Nasi pacjenci, są konsultowani w Ośrodkach specjalistycznych. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej.

Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami laryngologicznymi, maja możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.