Lekarze pracujący w Poradni:

 

lek. med. Barbara Zastawna, specjalista otolaryngolog

wtorek: 7.30 - 12.30

środa: 12.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 12.30

 

lek. med. Roman Drążek, specjalista otolaryngolog

poniedziałek: 13.00 - 18.00

czwartek: 13.00 - 18.00

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz.10:00 do godz.18:00 od poniedziałku do piątku

 

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

 

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 1

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami laryngologicznym, na podstawie zawartych umów z podwykonawcami Nasi pacjenci są kierowani na konsultacje do Ośrodków specjalistycznych w Krakowie, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów
z przewlekłymi chorobami laryngologicznymi gardła, uszu, zatok.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni laryngologicznej, przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Poradnia ściśle współpracuje z Pracownią mikrobiologiczną, Centralnym laboratorium, Na podstawie zawartych umów z podwykonawcami Nasi pacjenci, są konsultowani w Ośrodkach specjalistycznych. Poradnia współpracuje również
z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej.

Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami laryngologicznymi, maja możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.