Lekarze pracujący w Poradni:

dr n med. Wojciech Skucha, specjalizacja z chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

lek. med. Małgorzata Szadkowska, specjalizacja z chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

lek. med. Joanna Chamera, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7,30 do godz. 15,00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 51 94

od godz. 7,30 do godz. 15,00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się w odrębnym budynku przy Oddziale Pulmonologii na terenie Szpitala.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób płuc, w tym gruźlicy i nowotworów, diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami płuc, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni gruźlicy i chorób płuc przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystał.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

W Poradni wykonywane są badania spirometrii, EKG, bronchoskopii. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badania USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną.

Prowadzimy diagnostykę w zakresie schorzeń nowotworowych płuc i oskrzeli.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Pulmonologii, pacjenci wymagający hospitalizacji ze względu na stan zdrowia kierowani są do Oddziału, po zakończeniu hospitalizacji pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc mają możliwość kontynuacji leczenia w poradni.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie i Tarnowie.