Lekarz pracujący w Poradni:

lek. med. Marek Muszyński, specjalista położnictwa i ginekologii,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:25 do godz. 15:00 we wtorek.

Telefonicznie pod nr

 

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się w budynku głównego SPZOZ Słomniki.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych, opieką położniczą nad kobieta ciężarną, profilaktyką raka szyjki macicy – wykonywanie badań cytologicznych, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalna nad pacjentkami po zakończonej hospitalizacji.

 

Pacjentki zgłaszające się do poradni dla kobiet  przyjmowane są bez skierowania, jedynie wymagane jest potwierdzenie uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych w systemie e-WUŚ.

Nasze pacjentki są diagnozowane i leczone zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Poradnia wykonuje badania cytologiczne, USG, ściśle współpracuje z Pracownią mikrobiologii . Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala w Proszowicach, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG w poszerzonym zakresie, Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną. Kobiety ciężarne są objęte kompleksową opieką. Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Ginekologiczno –Położniczym i Noworodków, pacjentki wymagające leczenia są kierowane do Oddziału, po zakończonej hospitalizacji pacjentki są objęte opieką poszpitalną.

Poradnia współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.