Lekarz pracujący w Poradni:

dr n med. Antoni Kostarczyk, specjalista chirurgii ogólnej,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 8:00 do godz. 14:00 wtorek, czwartek,

 

od godz. 13:00 do godz. 18:00 w poniedziałek.

Telefonicznie pod nr 12 388 29 99

od godz. 8:00 do godz. 14:00 wtorek, czwartek,

 

od godz. 13:00 do godz. 18:00 w poniedziałek.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, pracy Poradni, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji w wyznaczonych godzinach.

Znajduje się budynku głównym SPZOZ w Słomnikach Szpitala.

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób przewodu pokarmowego, diagnostyką i leczeniem pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej, opieką poszpitalną nad pacjentami po zabiegach operacyjnych, wykonywaniem zabiegów operacyjnych w zakresie „małej chirurgii”, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni chirurgicznej ogólnej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

W ramach tzw. „ małej chirurgii” w Poradnia są wykonywane zabiegi polegające na usunięciu znamion, kaszaków, tłuszczaków, usunięcie paznokci, szycie ran. diagnozujemy i leczymy pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala w Proszowicach co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Poradnia współpracuje z Pracownią badań endoskopowych gdzie wykonywane są badania gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgii Ogólnej pacjenci wymagający leczenia operacyjnego są kierowani do Oddziału, pacjenci wychodzący z Oddziału po zakończeniu hospitalizacji są objęci opieką poszpitalną przez Poradnię i mogą kontynuować leczenie. Współpracujemy również z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.