Lekarze pracujący w Poradni:

dr n med. Tadeusz Augustyn, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii dziecięcej,

lek .med. Olaf Rejthard, specjalista chirurgii dziecięcej,

Rejestracja:

Osobiście

od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31

od godz. 10:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkich informacji o dniach, godzinach, który z lekarzy przyjmuje w danym dniu, pacjent może uzyskać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji.

Znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala gabinet nr 13

Zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem schorzeń w zakresie chirurgii u dzieci i młodzieży, diagnostyką i leczeniem pacjentów w zakresie chirurgii, opieką poszpitalną nad pacjentami po zabiegach operacyjnych, wykonywaniem zabiegów operacyjnych w zakresie „małej chirurgii”, prowadzeniem edukacji zdrowotnej wśród pacjentów i ich rodziców.

 

Pacjenci zgłaszający się do poradni chirurgii dziecięcej przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzice lub prawni opiekuni Pacjent mają prawo wyboru lekarza z którego usług medycznych będzie korzystało dziecko.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

W ramach tzw. „małej chirurgii” w Poradnia są wykonywane zabiegi polegające na usunięciu znamion, kaszaków, tłuszczaków, usunięcie paznokci, szycie ran, założenie gipsu, diagnozujemy i leczymy pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej. Poradnia współpracuje również z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Poradnia współpracuje z Pracownią badań endoskopowych gdzie wykonywane są badania gastroskopii dla dzieci starszych.

Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgii Dzieci Szpitala Żeromskiego w Krakowie, pacjenci wymagający leczenia operacyjnego są kierowani do Oddziału, pacjenci wychodzący z Oddziału po zakończeniu hospitalizacji są objęci opieką poszpitalną przez Poradnię i mogą kontynuować leczenie. Współpracujemy również z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.