Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Proszowicach

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

tel. centrala 12 386 51 05 sekretariat 12 386 51 02 fax. 12 386 14 00

sekretariat@spzoz.proszowice.pl

skrzynka e-PUAP: /spzoz_proszowice/skrytka