2019

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2019

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 09:30, otwarcie godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- uzupełniony o możliwość podania adresu skrzynki ePUAP

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ .XML

Załącznik nr 4 do SIWZ

 Załącznik nr 5 do SIWZ- ID Postępowania i Klucz publiczny

Załącznik nr 6 do SIWZ

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 

Instrukcja użytkowania systemu miniPortal

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

 

 

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:09/ZP/2019

Termin składania ofert:17.05.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, załącznik Nr 1,3,3a

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularze asortymentowe

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6

Pakiet 7

Pakiet 8

Pakiet 9

Pakiet 10

Pakiet 11

Pakiet 12

Pakiet 13

Pakiet 14

Pakiet 15

Pakiet 16

Pakiet 17

Pakiet 18

Pakiet 19

Pakiet 20

Pakiet 21

Pakiet 22

Pakiet 23

Projekt umowy

Załacznik Nr 5 do SIWZ 

Pytania

Pytania 2

Informacje z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie pakietu nr 3

Wybór oferty

 

 

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2019

Termin składania ofert: 26.04.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ , Załącznik Nr 1, 3, 3A

Klauzula informacyjna

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 Unieważnienie - Pakiet nr 2

Wybór oferty

 

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do Laboratorium Centralnego wraz z dzierżawą aparatów.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2019

Termin składania ofert: 31.05.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ- JEDZ .XML

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załączniki Nr 5, 6, 6a do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ- ID Postępowania i Klucz publiczny

Załącznik Nr 8 do SIWZ

UWAGA!!! Zmiana Ogłoszenia, SIWZ i Załącznika Nr 2 w Pakiecie 1 i 4 (Zmiana nazwy Pakietów)

Ogłoszenie Zmiana

Potwierdzenie wysłania ogłoszenia do publikacji

SIWZ- Zmiana

Załącznik nr 2 do SIWZ- Zmiana

Ogłoszenie po zmianie - TED

Pytania 

Schemat kontroli

Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 

Instrukcja użytkowania systemu miniPortal 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2019

Termin składania ofert: 04.04.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Pytania

Uwaga !  Zmiana terminu składania ofert: 05.04.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 

2 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie pakietów 6,7,9,10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dostawa oprzyrządowania do endoskopów w pracowni endoskopii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zrowotnej w Proszowicach.

 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2019

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

 

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 04.03.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Pytania 

Informacja z otwarcia

Zestawienie złożonych ofert

 Unieważnienie pakietu nr 2

Unieważnienie postępowania w Pakiecie I 

 

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej materiałów szewnych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2019

Termin składania ofert: 07.02.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

               Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Grupa kapitałowa - załącznik nr 5

 UWAGA! Zmiana opisu przedmiotu zamowienia!!!

Opis przedmiotu zamówienia

Pytania 

Wyjaśnienie - termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 07.02.2019 r. o godz 12.00

Zmiana SIWZ - poprawne oznaczenie koperty

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych do hemodializy ciąglej. 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2019

Termin składania ofert: 17.01.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

 Ogloszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Projekt umowy 3

Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie pakietów 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20 i 23  

Wybór oferty 

 

 

 

2018


 Dostawa implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych w tym Artroskopii.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 36/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.12.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Projekt umowy - załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa

Pytania

Projekt umowy po zmianach

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa 8 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz.14:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2a

Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Pytania 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 Dostawa 1 szt. aparatu USG z 3  głowicami dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Zał. nr 1, 3, 3a

Opis przedmiotu zamowienia - Zał. nr 2

Projekt umowy - Zał. nr 4

Oświadczenie grupa kapitałowa - Zał nr 5

Pytania 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych do hemodializy ciągłej.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2018

Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Oświadczenie grupa kapitałowa - WZÓR

Pytania 

Unieważnienie postępowania  

 

 

Kompleksowa ( sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ - 50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 Dostawa implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2018

Termin składania ofert: 06.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie 

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Załacznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załacznik nr 6 - Oświadczenie

Oświadczenie Grupa kapitałowa - wzór

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 08.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

SIWZ po zmianach 

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2018

Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

c.d. Formularz cenowy

Uwaga !    W dniu 25.10.2018 r. nastąpiła wymiana układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej w szpitalu w Proszowicach.  W związku z tym Zamawiający przedstawia aktualny opis przedmiotu zamówienia uwzględniając zmianę Numeru licznika.

Aktualny opis przedmiotu zamówienia

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programy lekowego WZW

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór oferty 

 

 

Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt. Tomografu Komputerowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2018

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ , Załącznik 1,5

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 2 b do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ 

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 Załącznik Nr 7 do SIWZ

UWAGA !  prawidłowy  adres e-mail     -     dzp@spzoz.proszowice.pl

Zmiana terminu składania ofert na dzień : 12.12.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Zmiana ogłoszenia 

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 10 stycznia 2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zmiana ogłoszenia 

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 30 stycznia 2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Zmiana ogłoszenia  

Pytania

c.d. Pytania

Parametry techniczne - aktualne

Zmiana SIWZ, Załącznika Nr 1 

Aktualny JEDZ 

Harmonogram spłat po zmianie

Załącznik do pytań 

Załącznik do pytań 

Załącznik do pytań

Załącznik do pytań

Załącznik do pytań

Załącznik do pytań

Załącznik do pytań

Załącznik do pytań

Załącznik do pytań

Załącznik do pytań 

Załącznik do pytań 

Załącznik do pytań 

Załącznik do pytań 

Załącznik do pytań 

Załącznik do pytań 

Sprostowanie 

Parametry techniczne po uwzględnieniu sprostowania

Projekt umowy po zmianach

2 Pytania

3 Pytania

3 Harmonogram spłat 

Parametry techniczne (23.01.2019 r.)

Projekt umowy (23.01.2019 r.)

Formularz ofertowy (23.01.2019 r.)

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji, produktów leczniczych, substancji do receptury oraz dostawa materiałów do sterylizacji i pojemników na odpady medyczne. 

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2018

Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Projekt umowy

Projekt umowy 2

 Klauzula informacyjna RODO

Pytania

Pakiet nr 5 

UWAGA !  Uzupełnienie odpowiedzi do pytania nr 8

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 Unieważnienie pakietów 1 i 6

Wybór oferty

 

 

Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:25/ZP/2018

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 16.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 18.10.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania 

Załącznik do odpowiedzi

2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert 

Unieważnienie postępowania

 

 

Dostawa 6 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2018

Termin składania ofert: 14.09.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 2a

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

Pytania

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa oprzyrządowania do endoskopów w pracowni endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2018

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie pakietu nr 3 

 Wybór oferty

 

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:21/ZP/2018

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 12:30, otwarcie ofert godz. 13:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pytania  

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

Dostawa narzędzi operacyjnych na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2018

Termin składania ofert: 10.08.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

Dostawa wyrobów medycznych do magazynu Apteki szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2018

Termin składania ofert: 04.10.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert  godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1,4

Załacznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie pakietów 11, 12, 28

Wybór oferty 

 

 

Dostawa Laparoskopu z oprzyrządowaniem i Histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego  dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Samodzielnym Publicznym Zespole OPieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg  nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.07.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 a do SIWZ

Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pytania

Klauzula informacyjna RODO

Uwaga !  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO należy złożyć wraz z ofertą 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu realizacji Projektu: Modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,  Oś Priorytetowa12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr 

Przetarg niegraniczony

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2018

Termin składania ofert:12.07.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5 

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy - Załącznik Nr 4

Załącznik do pakietu nr 1

załącznik do pakietu nr 2

załącznik do pakietu nr 3

załącznik nr 6 do SIWZ

Pytania 

Zamawiający zamieszcza informację  z otwacia ofert na stronie dnia 16.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz szwów chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:15/ZP/2018

Termin składania ofert: 12.07.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Klauzula informacyjna RODO

Pytania

Zamawiający zamieszcza informację  z otwacia ofert na stronie dnia 16.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

unieażnienie pakietów 1, 2, 5, 7, 8

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 

Dostawa odczynników do analizatora CELLDYN 1800

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:14/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrtowotnej w Proszowicach

w celu realizacji Projektu pn. Modernizacja pomieszczeń po "starym" bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:13/ZP/2018

Ogłoszenie

Termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

UWAGA!!! Aktualne formularze cenowe z logo

Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik do Pakietu 1

Załącznik do Pakietu nr 2

Załącznik do pakietu nr 3 

Załącznik do Pakietu nr 4

Załacznik do Pakietu Nr 5

Załącznik do pakietu nr 6 

Projekt umowy - Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pytanie 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pakietach 2,3,5 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:12/ZP/2018

Termin składania ofert: 25.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, załacznik 1, 3, 3a

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 Pytania

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert :28.05.2018 r.  godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ 

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. , godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ

Pytanie

Zmiana pakietu 7 i pakiet 21

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania 

 Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dostawa  aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
 w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:11/ZP/2018

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

Formularz asortymentowo cenowy - załącznik nr 2

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 1

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 2

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 3

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 4

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 5

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 6

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 7

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 8

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 9

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 10

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 11

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 12

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 13

Opis parametrów technicznych - pakiet nr 14

Projekt umowy - załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Uwaga  Aktualny opis - pakiet 5 ( wykreślona pozycja gwarancja)

Pytania

Pytania 2 

Uwaga!  Przedłużenie terminu składania ofert 

Termin składania ofert: 14.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

 Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 7 i 8

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:10/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1 i 4

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ -(wzór) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie w pakiecie 9 i 21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dostawa aparatury artroskopowo-laparoskopowej jako rozbudowa i uzupełnienie istniejącej aparatury

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:09/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a

Załącznik Nr 2 do SIWZ

c.d. Załącznika Nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 10.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do analizatorów PENTRA 60 C+ i PENTRA XL80.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2018

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Pytania 

 Pytania 2 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 Dostawa do magazynu apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2018

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Projekt umowy 2

Pytania

Pytanie 2

Pakiet 1 załącznik do pytań 

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana SIWZ

Pytania 3

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór oferty

 

 

Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2018

Termin składania ofert: 16.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I

Pakiet I c. d.

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet II

Pakiet II c. d.

Projekt umowy

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie zlożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2018

Termin składania ofert: 09.02.2018 r. godz. 11:30

Ogloszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa oprzyrządowania do Diatermii, implantow do zabiegów urazowo-ortopedycznych oraz narzędzi chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018

Termin składania ofert: 08.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia pakiet I i V

Opis przedmiotu zamówienia pakiety II-IV

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 14.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

 Pytania

UWAGA !  Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.02.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Uzupełnienie odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualne pakiety

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Pytania 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Pakiet 1

Pakiet 1a

Pytania 2

Informacja z otwrcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty