Dział Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

tel. 012 386 52 14

e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

 

 

OGŁOSZENIE 

KONKURSU OFERT NA OBSŁUGE PRAWNĄ SP ZOZ W PROSZOWICACH

OPIS

UMOWA

 

 

 

 Ogłoszenia o Przetargach

2019

Dostawy 2019

Roboty budowlane 2019

Usługi 2019

Zamówienia poniżej 30 000 euro 2019

Dzierżawa nieruchomości 2018

Plan 2019