Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Leszek Kołacz

 

Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

dr  hab n. med. Krzysztof Tomaszewski

 

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Bożena Knap 

Sekretariat czynny codziennie w godz. 7:25 - 15:00

Telefon 012 386 51 02, Fax 012 386 14 00, e-mail: spzoz.proszowice@poczta.fm