Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach